СУРАГЧИЙН ХӨГЖИЛ

Итгэл “СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ ЭХ, БАГШ НАРЫН

ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1   Эцэг эхчүүд, багш нарын зөвлөл (цаашид “Зөвлөл” гэх) нь сурагчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах, сургалт хүмүүжлийн ажлыг дэмжиж ажиллах эцэг эхийн төлөөл юм.

read more

Posted in СУРАГЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

2-6

“Эм Ай Ю” дээд сургуулийн харъяа “LEI” гадаад хэлний сургалтын төв нь сурагч та бүхэнд зориулсан зуны сургалтаа удахгүй эхлэх гэж байна. Сургалт 2 удаа явагдах бөгөөд та бүхэн манай сургалтын төвд суралцанзуны амралтаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлээрэй.

read more

Posted in МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ.